Mikä on toimihenkilöidemme kokemus Ylöjärven Ilveksestä?
31.7.2019 14:22 Uutiset / Seuran etusivu

Toimihenkilöistä 78 prosenttia kokee arvojemme toteutuvan toiminnassamme

Yhteensä yli 40 Ylöjärven Ilveksen toimihenkilöä vastasi kesäkuussa lähetettyyn kyselyyn, jonka avulla halusimme ymmärtää paremmin ikäluokkien toimihenkilöiden eli valmentajien, joukkueenjohtajien, huoltajien ja rahastonhoitajien kokemusta seurastamme. Ylöjärven Ilveksen toiminta perustuu lähes täysin vapaaehtoistoimintaan ja näen elintärkeänä, että toimihenkilömme kokevat seuran arvot omikseen, seuran suunta tuntuu innostavalta ja seuralta saa riittävää tukea. Seuran arvot ja suunta toteutuvat kentällä vain ja ainoastaan ihmisten kautta. Kysely tehtiin mahdollisimman helppona vastata, joten emme vielä sukeltaneet syvälle eri aihealueisiin vaan saimme ns. pintaraapaisun kentän mielipiteestä. Tämä kysely toimii pohjana jatkotoimenpiteille, jotka mahdollistavat keskittymisen keskeisimpien haasteiden ymmärtämiseen sekä edelleen seuran kehittämiseen oikeaan suuntaan.

Vastaajista 78% koki, että seuran arvot toteutuvat toiminnassamme. Arvot ovat toimintamme keskeinen perusta, joten meidän tavoitteenamme pitää olla 100%. Arvot on luotu ja niitä on kirkastettu tukemaan jokaisen Ylöjärven Ilveksessä harrastavan lapsen, nuoren ja aikuisen viihtyvyyttä sekä kehittymistä seurassa. Palautteiden perusteella meidän pitää parantaa arvojemme viestintää sekä tukea toimihenkilöitä niiden viemisessä kenttätoimintaan. Pääosin koetaan, että seura arvostaa toimihenkilöiden työtä ja meillä on helppo pyytää apua. Seuran tuki kentälle ei vielä ole riittävällä tasolla ja erityisesti tiedottamiseen sekä tiedonvaihtoon seuran sisällä kaivataan parannusta. Yli puolet vastaajista toivoo myös vahvempaa seuraohjausta ikäluokkien suuntaan.

Seuran suunta koetaan pääosin hyvänä. Eniten korjaavia palautteita tulee eritasoisen harrastamisen mahdollistamisesta. Moni kokee, että meillä pitäisi olla paremmat edellytykset myös kilpailullisempaan toimintaan ja entistä tavoitteellisempaan harjoitteluun. Tähän liittyvinä keinoina on palautteissa ehdotettu mm. seuraavia:

  • Seuran palkallisten resurssien kasvattaminen (valmennus)
  • Ikäluokkien välinen yhteistyö
  • Valmentajien välinen yhteistyö
  • Panostukset edustusjoukkuetoimintaan
  • Kilpa- & harrastetoiminna eriyttäminen

Palautteista käy ilmi myös vahva tahto kehittää edelleen meidän matalan kynnyksen toimintaa ja yli puolet haluaa panostaa tähän lisää. Toimiminen kasvattajaseurana ei ole helppo tie vaan vaatii kilpailu- ja harrastustoiminnan luontevaa yhdistämistä. Tässä meidän pitää osallistaa toimihenkilöitämme enemmän keskusteluun ja löytää parempia keinoja tämän toteuttamiseen. Käymme läpi tuloksia tarkemmin hallituksen seuraavassa kokouksessa 11.8 ja päätämme tähän liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

Yhteenvetona kysely antoi karkean yleiskuvan siitä, miten toimihenkilöt kokevat seuran toiminnan tällä hetkellä. Olen erityisen tyytyväinen siitä, miten paljon saimme arvokasta palautetta kentältä. Kiitos! Se osoittaa, että meillä on halu kehittyä. Tuloksiin ei kuitenkaan voi olla tyytyväinen vaan meidän pitää suhtautua vakavasti annettuihin palautteisiin ja löytää keinot kehittää seuran toimihenkilökokemusta. Ilokseni huomasin, että monissa palautteissa viitataan parempaan yhteistyöhön. Muistetaan että yhdessä olemme seura.

Kiitos arvokkaasta palautteesta ja työstänne lasten sekä nuorten eteen!

Joni
Puheenjohtaja


   
Lisää uutisia
Ylöjärven Ilves ry
Kategoriat