Toiminta-ajatus

 • Tarjota monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ympärivuotisesti jalkapalloa ja futsalia Ylöjärvellä
 • Tarjota jokaiselle pelaajalle oma joukkue omassa ikäluokassaan perhefutiksesta aina aikuisryhmiin asti ja mahdollistaa matalan kynnyksen osallistuminen
 • Tarjota laadukkaat mahdollisuudet yksilöiden kehittymiselle, tehden seurasta arvostetun ja esimerkillisen kasvattajaseuran niin pelaajien, toimihenkilöiden kuin muiden sidosryhmien keskuudessa
 • Huolehtia että seuralla on riittävästi koulutettuja, asiantuntevia ja sitoutuneita toimijoita kaikilla toiminnan tasoilla
 • Huolehtia että seuran sisällä toimitaan yhteisten arvojen ja pelisääntöjen mukaisesti, yhteisten tavoitteiden eteen
 • Kouluttaa ja aktivoida vapaaehtoisia mukaan seuratoimintaan
 • Verkostoitua ja toimia aktiivisesti uusien olosuhteiden rakentamisessa sekä nykyisten kehittämisessä yhteistyössä kaupungin ja eri yksityisten sidosryhmien kanssa
 • Tehdä yhteistyötä muiden seurojen ja yhteisöjen kanssa kanssa molempia osapuolia hyödyttäen

Arvomme

 • Iloitsemme yhdessä
 • Välitämme toisistamme
 • Haluamme kehittyä joka päivä
 • Kannamme vastuumme kasvattajina