Pesäluola-tukirahasto


Rahaston tarkoitus

Ylöjärven Ilves ry:n Pesäluola–tukirahaston tarkoituksena on turvata lasten ja nuorten mahdollisuudet liikuntaharrastuksen aloittamiseen tai jatkumiseen seurassa niille perheille, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista. Rahasto on osa seuran keskeistä tavoitetta laajentaa matalan kynnyksen harrastamisen mahdollisuuksia sekä tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajien harrastamista seurassa.


Avustusten myöntäminen

Pesäluola-rahaston varoista myönnetään avustuksia harrastuksen aiheuttamiin kustannuksiin hakemusten perusteella. Avustuksista päättää seuran hallitus ja myönnettävät avustukset riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä ja niiden suuruudet harkitaan tapauskohtaisesti. Avustusten saamisessa etusijalla ovat ensimmäistä kertaa hakevat ja niitä myönnetään tasapuolisesti sekä tytöille että pojille. Avustusten saajien tulee olla seuran jäseniä tai jäseneksi liittyviä. Avustukset on tarkoitus käyttää paikallisesti pääasiassa Ylöjärveläisten lasten ja nuorten tukemiseen.


Avustusten hakeminen

Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään sähköpostilla pesaluola(a)ylojarvenilves.fi.

Avustusta voivat hakea pelaaja tai perhe itse, mutta myös pelaajan puolesta ikäluokan toimihenkilöt. Hallitus käsittelee hakemukset kuukausittain ja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä hakemukseen liittyvistä asioista hakijalta tai ikäluokalta. Hakemukset ja niihin liittyvät tiedot ovat aina luottamuksellisia.


Lahjoituksen tekeminen:

Rahasto voi kerätä lisää pääomaa yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuina lahjoituksina ja testamentteina sekä erilaisten tapahtumien, tempauksien ja keräyksien kautta saatuina tuottoina tai muilla varainhankinta keinoilla.

Yrityksillä ja yksityishenkilöillä on mahdollisuus tehdä lahjoituksia Pesäluola-tukirahastoon ja tukea näin vähävaraisten harrastusmahdollisuuksia. Lahjoitukset voi tehdä suoraan Pesäluola-rahaston tilille.

Tilinumero: FI14 5730 0820 9291 37
Saaja: Ylöjärven Ilves ry / Pesäluola-rahasto

Mikäli haluat lahjoittajatiedot näkymään seuran nettisivuilla, lisää viestikenttään lahjoittajan nimi.
Mikäli haluat lahjoittaa anonyymisti, kirjoita viestikenttään: Lahjoitus.

Ylöjärven Ilves ry


Kuruntie 26, 33480 Ylöjärvi

toimisto@ylojarvenilves.fi

y-tunnus: 1017797-7