Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Ylöjärven Urheiluhallit Oy (Y-tunnus: 2948192-8)

Ylöjärven Urheiluhallit Oy
Kuruntie 26
33480 Ylöjärvi

Yhteyshenkilö
Ari-Pekka Kangasmäki p. 0400 620 626
areena@ylojarvenilves.fi


Rekisterin nimi

Ylöjärven Urheiluhallit ajanvarauspalvelu ja asiakasrekisteri


Ajanvarausjärjestelmä

Halliyhtiö käyttää ajanvarausjärjestelmänä Tehden Oy pilvipalveluna tarjottua ratkaisua.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pääsääntöisesti varaajat ovat yhdistyksiä tai yrityksiä. Yksityishenkilöiden tekemissä varauksissa henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät varattujen hallivuorojen tarjoamiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse eikä henkilötietoja anneta kolmannen osapuolen tietoon.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

  • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn verkkokaupassa tapahtuvaa tilaus- ja toimituskäsittelyä varten.
  • Rekisteröity on antanut suostumiksensa vastaanottaa sähköisen suoramarkkinoinnin viestejä ja uutiskirjeitä.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut kerätä varausten ja laskujen käsittelyyn.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite];
  • Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään eikä muita lähteitä käytetä.

  • Yhdistyksiltä ja yrityksiltä voidaan tallettaa verkkolaskutusta varten olevat tiedot.


Maksutapahtumat

Halliyhtiö tekee aina varuksista laskut sähköpostiin tai verkkolaskuna. Pankki- tai luottokorttimaksu tai muu maksutapa ei ole käytössä.


Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes henkilö pyytää poistamaan asiakastiedot rekisteristä ja/tai asiakassuhde muuten ilmoitetaan päättyneeksi. Liikkeen luovutuksen yhteydessä asiakastietoja ei anneta eteenpäin vaan ne poistetaan.


Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään sähköisessä muodossa vain pilvipalvelussa ja pääsy tietoihin onnistuu vain halliyhtiön Tehden järjestelmän tunnuksilla.

Tehden Oy tietoturvaa koskevat tiedot löytyvät oheisesta osoitteesta.

https://tehden.com/meista/tietoturva/


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään vain ilmoitettuihin tarkoituksiin
  • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista rekisteristä viipymättä

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti sähköpostilla.


Verkkoanalytiikka

Halliyhtiö ei hyödynnä verkkoanalytiikkaa.

Ylöjärven Ilves ry


Kuruntie 26, 33480 Ylöjärvi

toimisto@ylojarvenilves.fi

y-tunnus: 1017797-7