Suomen Palloliitto ja seura on kouluttanut meille seuratutoreita kenttätoiminnan kehityksen vahvistamiseksi. Seuratutorit käyvät seuraamassa ikäluokkiemme harjoitus- ja pelitapahtumia erikseen sovittuina aikoina. Päätavoite on saada lisäresursseja kentälle sekä antaa tukea ja ideoita valmentamisen laadun parantamiseksi.

Seuratutor toimii lasten ja nuorten valmentajien henkilökohtaisena sparraajana. Hän auttaa valmentajia kehittämään omia taitojaan ja antaa vinkkejä kohti laadukkaampaa arkea. Harjoitusten organisoinnin ja sisällön lisäksi valmentajat saavat apua valmennustaitoihin ja valmennettavan ryhmän ohjaamiseen liittyvissä asioissa.

Ikäluokkiemme valmentajat voivat olla itse yhteydessä seuratutoreihin, kun kokevat tarvetta tällaiselle toiminnalle. Ylöjärven Ilveksen seuratutoreina toimivat seuraavat henkilöt.

Lauri Veittikoski
UEFA C (jalkapallo) ja SHA Ekkono Online
Puh. 040 545 5328
lauri.veittikoski(a)ylojarvenilves.fi

Ari-Pekka Kangasmäki
UEFA B (jalkapallo) ja UEFA Futsal B
Puh. 040 062 0626
ari-pekka.kangasmaki(a)ylojarvenilves.fi