Ajatuksia Ylöjärven Ilveksen suunnasta
19.2.2019 14:44 Uutiset / Seuran etusivu

Kohti elinikäistä yhteistä harrastusta

Kutsuimme viime syksynä seuramme toimijoita mukaan kehittämisiltaan Urheilutalolle. Tavoitteena oli illan aikana ymmärtää paremmin, mihin suuntaan haluamme yhdessä seuraa viedä. Löysimme paljon unelmia, tavoitteita, palautteita ja askelmerkkejä, joita lähdimme yhdessä seuran hallituksen kanssa työstämään eteenpäin. Tässä ensimmäistä yhteenvetoa siitä, mitä asioita olemme miettineet ja edistäneet.

Yhteinen pelitapamme seurassa

Yhteinen pelitapa herättää valtavasti intohimoja. Tyypillisesti pelitavasta keskusteltaessa lähdetään puhumaan itse kentällä tapahtuvasta pelistä, pelimuodosta ja valmennuslinjasta. Haluan kuitenkin miettiä asiaa ensin laajemmin. Millainen on seuratoiminnan pelitapamme? Millä perusperiaatteilla seurassa toimimme. Ylöjärven Ilves on kasvattajaseura, mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Jatkuva uuden oppiminen on keskeinen asia niin jalkapallon ja futsalin valmentamisessa kuin seuran kehittämisessäkin. Emme ole ikinä valmiita vaan aina voimme oppia uutta ja kehittyä. Oppiminen on aina pitkäjänteistä ja tulosten optimointi lyhyellä jänteellä johtaa harvoin pitkän tähtäimen onnistumisiin. Seura rakentuu vain ja ainoastaan ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Paras oppi tulee usein seuran sisältä. Meillä on huikea määrä ammattitaitoa ja kokemusta seurassa ja tämän hyödyntämistä meidän pitää pystyä paremmin tukemaan. Seuran hallituksessa lähdimme uuden oppimisessa liikkeelle siitä, että tutustuimme toisiimme hieman paremmin ihmisinä. Lähdimme myös kokeilemaan uusia työtapoja. Perinteisten hallitusten päätöskokousten lisäksi tavoittenaamme on yhteisten työpajojen kautta osallistua tiiviimmin joukkueena seuran kehittämiseen. Seuran kannalta keskeinen pelitapa on luoda tavoitteellisen oppimisen edellytyksiä kenttätoiminnassa.

Haluamme edistää matalan kynnyksen harrastamisen edellytyksiä. Haluamme seurana tarjota kaikille mahdollisuuden tulla mukaan jalkapallon ja futsalin pariin sekä luoda edellytyksiä elinikäiselle harrastamiselle. Miksi? Ihmisten liikuttaminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ovat meidän keinoja luoda ympäröivään yhteiskuntaan hyvinvointia. Matalan kynnyksen osallistumista helpottaaksemme perustimme seuralle Pesäluola-tukirahaston, jonka tavoitteena on turvata paremmin vähävaraisten harrastamisten mahdollisuuksia. Pyrimme kaikin keinoin pitämään harrastamisen kustannukset maltillisina myös ikäluokissa. Harrastefutis jatkuu vahvasti kesällä ja tarjoaa jälleen yhden uuden mahdollisuuden harrastaa ja iloita jalkapallon parissa useammille lapsille ja nuorille. Muistetaan yhdessä, että matalan kynnyksen osallistumista voi tukea myös ikäluokissa monin tavoin. Lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että meillä on kivaa yhdessä.

Yhteiset arvomme

Urheilutalon kehittämisillan suurin havainto itselleni oli se, että meitä yhdistää arvot. Tilaisuudessa puhuttiin paljon iloisuudesta, yhteisöllisyydestä, kasvatuksellisuudesta sekä tavoitteellisuudesta. Hallituksessa kävimme paljon keskustelua arvoista ja koimme vahvasti, että vanhoissa arvoissa oli oikeat asiat mutta niiden sanoittaminen vaatii muutosta. Tiivistän tässä eri keskustelujen pohjalta seuran arvotarinaa:

  • Meillä on aito ilo onnistumisista, yhdessäolosta ja yhdessä harrastamisesta
  • Noudatamme reilun pelin periaatteita, välitämme aidosti toisistamme, olemme avoimia ja kunnioitamme toisiamme
  • Kehitämme toimintaamme ja osaamistamme pitkäjänteisesti sekä tavoitteellisesti joka päivä, annamme kaikille edellytykset kehittyä kohti omaa huippua
  • Olemme luottamuksen arvioisia, opetamme lapsille ja nuorille liikunnallisia ja terveitä elämäntapoja, opetamme lapset ja nuoret toimimaan osana joukkuetta ja sosiaalista yhteisöä

Arvomme on sanoitettu nyt seuraavasti:

  • Iloitsemme yhdessä
  • Välitämme toisistamme
  • Haluamme kehittyä joka päivä
  • Kannamme vastuumme kasvattajina

Toivon, että jatkossa pystymme paremmin ja rohkeammin keskustelemaan arvoista sekä ennen kaikkea siitä, miten arvot näkyvät kenttätoiminnassamme. Arvoja ei ole kuvattu seuran markkinointia tai juhlapuheita varten vaan ne on tarkoitettu antamaan selkänojaa meille kaikille tehdä joskus vaikeitakin valintoja. Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi siitä, että tarkastellaan joukkueiden pelisääntöjä näitä arvoja vasten ja osallistetaan joukkueen pelaajia ja toimihenkilöitä keskustelemaan arvoista sopivalla tavalla. Aktiivisella keskustelulla arvoistamme päästään jo pitkälle.

Kehityshankkeemme

Ympärivuotiset olosuhteet: Ylöjärvelle on syntymässä entistä upeammat ympärivuotiset olosuhteet harrastaa jalkapalloa ja futsalia. Tuleva lämmin monitoimihalli sekä Soppeen tekonurmen uusiminen ja mahdollinen vanhan tekonurmen uudelleen sijoittaminen antavat meille hienot edellytykset toteuttaa laadukasta valmennusta jatkossakin. Olosuhteiden kehittäminen on myös kriittistä, jotta voimme tarjota aidosti ympärivuotisia harrastamisen mahdollisuuksia. Seurana haluamme olla aktiivisesti vaikuttamassa parempien olosuhteiden kehittämiseen. Hallituksessa olosuhteiden kehittämisestä vastaa Juha Kanto.

Pelaajapolku jokaiselle: Pelaajapolkumme sekä siihen kiinteästi liittyvä valmentajapolkumme ovat varmasti keskeisin kehityskohde toiminnassamme. Pelaajapolku on harvoin yksikäsitteinen vaan sisältää erilaisia vaihtoehtoja erilaisille pelaajille ja valmentajille. Olemme lähteneet liikkeelle haastavassa kokonaisuudessa siitä, että pelaajakehityksen ympärille on kasattu ryhmä aktiivisia toimijoita, joka on kokoontunut ja käynyt yhdessä läpi ensimmäisiä kehityskohteita. Työlistalla ovat olleet mm. harrastefutis, maalivahtivalmennus ja tulevan kesäkauden toiminta. Viime hallituksessa olemme vahvistaneet uudet toimintamaksut sekä toimihenkilöpalkkiot tulevalle kesäkaudelle pelaajakehityksen esityksestä. Samoin on käyty ensimmäisiä keskusteluja siitä, miten voimme tukea paremmin alkavia ja nuorimpia ikäluokkia. Hallituksessa pelaajapolun kehittämisestä vastaa Ari-Pekka Kangasmäki.

Vaikuttava yhteistyö: Yhteistyötä pitää tehdä seuran sisällä mutta myös muiden sidosryhmien kanssa, jotta pystymme hyödyntämään resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvän yhteistyön periaatteena on aina avoimuus, luottamus ja molemminpuolinen hyöty. Yhteistyön rakentaminen on tärkeää, jotta voimme tarjota laajasti yksilöllisiä kehittymisen mahdollisuuksia. Olemme tehneet suunnitelmaa siitä, mitä yhteistyökumppaneita tavoittelemme, miksi ja millä pelisäännöillä. Olemme myös tavanneet useita yhteistyökumppaneitamme ja käyneet paikoin hyvin kriittistäkin keskustelua yhteistyöstä. Haluamme seurana yhteistyön olevan arvopohjaista ja pitkäjänteistä. Muistetaan, että paras yhteistyökumppani löytyy usein seuran sisältä, lähimmistä ikäluokista. Hallituksessa yhteistyön kehittämisestä vastaan minä.

Innostava seuraviestintä: Haluamme näkyvä ja kuulua seurana eri kanavissa. Seuraviestinnässä otamme kantaa myös meidän varustelinjaamme ja ilmeeseemme kentillä. Näkyvyytemme mm. somessa on kehittynyt hienosti, kiitos siitä kuuluu aktiivisille ikäluokille. Muistetaan tuottaa materiaalia ja sisältöjä, joista voimme kertoa seuran sisällä ja seuran ulkopuolella. Tämä on tärkeää, jotta seuramme toiminta tunnetaan ja se saa parhaan mahdollisen tuen jatkossa. Seuraavaksi keskitymme luomaan meille selkeämpää viestintäsuunnitelmaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Hallituksessa viestinnän kehittämisestä vastaa Jaana Larimo.

Mitä olen oppinut?

Kerroin alussa pelitavastamme oppia jatkuvasti uutta. Itse olen oppinut, että haluan ymmärtää seuramme toiminnasta lisää ja tutustua paremmin ihmisiin seuran sisällä, jotta voin paremmin tukea seuran kehittämistä. Olen myös oppinut tuntemaan paremmin seuratoiminnan yhteistyön haasteita. Kehittäminen on tehtävä vaiheittain ja harvoin siihen löytyy oikotietä. Seuramme tavoiteltu kehitysmatka on siis vielä pahasti kesken, mutta aktiivinen keskustelu on saatu vaiheittain käyntiin. Olen asettanut omaksi tavoitteekseni vierailla vuoden aikana eri ikäluokkien tapahtumissa, jotta voisin tuntea toimihenkilöporukkaa paremmin, keskustella ajankohtaisista asioista ja oppia vaikkapa samalla esim. treeneistä lisää omaan valmentamiseeni T11 ikäluokassa.

Meillä on käytännössä jatkuva resurssipula, jonka ratkaiseminen vaatii jatkuvia valintoja. Haluan oppia ymmärtämään, millaiset valinnat tukevat parhaiten meidän kehittymistä seurana. Valinnat ovat joskus hyvin vaikeita ja toivonkin niiden tueksi aktiivista palautetta sekä vuorovaikutusta seuran sisällä. Jos ajatuksia ja kysymyksiä tämän kirjoituksen pohjalta heräsi ja haluat vaikuttaa seuran toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan.

Tsemppiä kentälle ja kiitos kaikille mittaamattoman arvokkaasta vapaaehtoistyöstä! Yhdessä olemme seura.

Terveisin

Joni Ojamäki
Puheenjohtaja, Ylöjärven Ilves ry


   
Lisää uutisia
Ylöjärven Ilves ry
«  Tammikuu   »
Kategoriat